Wprowadzenie do Kręgów Naprawczych

Warsztat stacjonarny

 • jak pomóc sobie i innym przejść przez konflikt

 • jak zachować kontakt ze sobą i nie dać się porwać emocjom w konflikcie

 • jak zmienić postrzeganie winy i kary i patrzeć przez pryzmat potrzeb

 • jak zaopiekować się każdą stroną konfliktu

W trakcie warsztatów:

 • przećwiczysz korzystanie z narzędzi NVC w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • nabędziesz doświadczenie wzmacniające empatyczny kontakt w życiu prywatnym i zawodowym

 • masz szansę zintegrować wiedzę o NVC z działaniem

 • poznasz genezę i założenia Kręgów Naprawczych,

 • przećwiczysz poszczególne elementy procesu,

 • dowiesz się jak systemowe podejście do rozwiązywania konfliktów może ułatwić przechodzenie przez nie

Czym są Kręgi Naprawcze?

9
sposób na rozwiązywanie sytuacji spornych, konfliktowych w grupie,
9
strukturyzowana rozmowa na trudny temat,
9
skupienie się na potrzebach całej społeczności,
9
odejście od tradycyjnego postrzegania konfliktu na rzecz sprawiedliwości naprawczej,

 

Kręgi Naprawcze są metodą, która pozwoli Ci wspierać innych w rozwiązywaniu konfliktów w szacunku i wzajemnym zrozumieniu, uwzględniając przy tym perspektywę społeczności, w której się dzieje. Nieporozumienie bardzo rzadko dotyczy tylko dwóch osób, bo pośrednio lub bezpośrednio ma też wpływ na innych dokoła – dzieje się w grupie ludzi (zespole, organizacji,  społeczności, rodzinie) i wpływa na nią. Kręgi Naprawcze zapraszają tę grupę do aktywnego udziału w procesie naprawy danej sytuacji.

Kręgi Naprawcze są procesem facylitacji konfliktów grupowych, w których zaangażowane osoby są gotowe usiąść do szczerej rozmowy i poszukać rozwiązań, które działają dla wszystkich. 

Konflikt jest czymś nieuniknionym w relacjach, społecznościach i organizacjach. Kojarzy nam się na tyle nieprzyjemnie, że często staramy się go unikać. Równocześnie, bardzo zaogniony konflikt może na tyle nadszarpnąć relacje, że trudno potem je odbudować. Dlatego umiejętność wspierania innych w rozwiązywaniu konfliktów jest tak istotna.

Poznasz narzędzia, które będą przydatne nie tylko podczas konfliktów:

E

słuchanie znaczenia,

E

opiekowanie się sobą w sytuacjach konfliktowych,

E

skupienie na potrzebach wszystkich stron konfliktu,

E

proces dialogowy,

E

uzgadnianie konkretnych rozwiązań, które działają dla wszystkich.

DLA KOGO Kręgi Naprawcze?

 • facylitatorów 

 • menadżerów

 • działaczy, polityków i organizacji działających na rzecz dialogu i porozumienia

 • nauczycieli i rodziców, którzy chcą elementy struktury wykorzystywać w pracy z dziećmi

 • dla osób chcących nabyć umiejętności i poczuć się pewnie w sytuacji konfliktu

Niektóre konflikty rozwijają się powoli, zostawiając czas, żeby poprosić o zewnętrzne wsparcie. Inne wydarzają się niespodziewanie – i to właśnie wtedy posiadanie powyższych umiejętności wspierania osób w konflikcie jest szczególnie przydatne – szybkie zajęcie się sytuacją konfliktową, bardzo często zapobiega jej eskalacji i dalszym konsekwencjom.

Kiedy:

2 dni szkoleniowe

31.03-1.04

w godz.: 9:30-17:00

Gdzie

Domek Coachingowy, ul. Ilskiego 65, Warszawa-Rembertów

Grupa

Spotykamy się w małej grupie, żeby móc intensywnie i efektywnie pracować.

Cena

790 zł 

Doświadczeni trenerzy

Ilość trenerów zależy od wielkości grupy warsztatowej.

Kontynuowanie praktyki

Istnieje możliwość kontynuowania praktyki w otwartch grupach w Warszawie i Krakowie.

KTO za tym stoi?

Magda Barańska

Moją pasją jest szukanie rozwiązań, które działają dla wszystkich. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy. Prowadzę sesje coachingowe, mediacje, szkolenia oraz facylituję spotkania, na których grupy rozwiązują konflikty i podejmują decyzje. Od 2012 roku współtworzę Strefę Porozumienia, gdzie oferujemy wsparcie dla osób w konflikcie. Od 2017 współtworzę międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach system rozwiązywania konfliktów.

Metody uczę się min. od Tomasza Bagińskiego, Duke’a Duchscherera i Dominica Bartera.  Od 1,5 roku prowadzę grupę ćwiczącą KN w Warszawie.

Piotr Leszczyński

Jako coach i manager wspieram zespoły w ciągłym doskonaleniu i osiąganiu wysokiej efektywności, przy jednoczesnym budowaniu relacji opartych na zaufaniu, szacunku i współodpowiedzialności, w których kultura feedbacku naprawdę istnieje. Prowadzę warsztaty z komunikacji i feedbacku, coaching zespołowy i indywidualny, mediacje, facylitację konfliktów, spotkań i procesów decyzyjnych. Prowadzę Kręgi Naprawcze i wspieram ich systemowe wdrażanie. Wiele lat działałem w organizacji Toastmasters. Współtworzę Fundację “Przestrzeń” szerząc edukację wolnościową i NVC. 

Metody uczę się min. od Tomasza Bagińskiego, Duke’a Duchscherera. Od 2 lat prowadzę grupę ćwiczącą w Krakowie. 

Warsztaty organizowane są we współpracy z Fundacją Przestrzeń i Strefą Porozumienia –magdalena.a.baranska@gmail.com, 693 684 407

Kontakt: 0 609 506 959
* Jeśli pieniądze stanowią jedyną przeszkodę, napisz do mnie!
Warsztaty kręgi naprawcze oferowane przez NVCLab.pl są warsztatami komunikacji oraz procesem rozwoju osobistego, przeznaczonym dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie jest i nie może być traktowany jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl