To chyba nie jest dla nas – mówią menedżerowie na początku. Gdy po chwili wyjaśniamy, o co tak naprawdę chodzi otwierają się z zaangażowaniem i ciekawością. Bo gdy mówimy „on nigdy nie angażuje się w pracę zespołu”, to stosujemy ukrytą przemoc. Zobacz, co możemy zrobić z takim komunikatem!

 

Autentyczność, zaufanie, świadomość siebie, tego, co jest dla nas ważne oraz ciekawość i otwartość na drugą stronę, by szczerze porozmawiać o tym, co dla nas jest ważne – to podstawa budowania porozumienia w zgodzie z NVC (Nonviolent communication, czyli Porozumienie bez Przemocy). Nie szukamy i nie udowadniamy swojej racji, nie szukamy winnego, ale stawiamy na budowanie relacji i dialog. NVC zaprasza także do budowania świadomości siebie w kontekście uczuć i potrzeb, zwanej też empatią dla siebie, by w zgodzie ze sobą budować empatyczny kontakt z drugą osobą, zespołem. Fundamentem jest kontakt, szukanie rozwiązań uwzględniających wszystkich (wgrany-wygrany). W tym podejściu konflikt to nie coś, czego należy unikać, lecz zaproszenie do rozmowy o tym, co jest dla nas naprawdę bardzo ważne. To szansa na wzajemne usłyszenie siebie i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Brzmi ciekawie? Gdy tak jest w pracy – pracownicy czują się bezpiecznie, mają poczucie, że ich głos jest ważny, ma znaczenie, a to – jak pokazuje wiele badań – wpływa na wzrost ważnych w obecnych czasach wskaźników, jak choćby efektywność pracy zespołów, ich kreatywność czy zaangażowanie i gotowość współdzielenia odpowiedzialności.

 

U nas nie ma konfliktów

 

Gdy unikamy konfliktów, godzimy się na rozwiązania, które dla nas są niewygodne tylko po to, by zapobiec eskalacji problemu. Niestety konflikty nie znikają, lecz ukrywają się, a to może powodować napięcia. A gdy sytuacja się powtarza mogą się również pojawić, czasem zupełnie nieoczekiwanie silne emocje. O czym informują te silne emocje? O wielu ważnych i niezaspokajanych przez dłuższy czas potrzebach. Na przykład o niezaspokojonej potrzebie współpracy, bycia widzianym, bycia wziętym pod uwagę, wymiany. Konflikt tak naprawdę jest zaproszeniem do kontaktu – by na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. Odejść na chwilę od szukania rozwiązań na rzecz wzajemnego wysłuchania się. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie rozwiązania typu wygrany-wygrany, czyli takiego, które uwzględnia potrzeby wszystkich stron. Wiedząc, jak ważna w biznesie jest efektywność, presja czasu, wyników itp. mamy pełną świadomość, że stanięcie z boku może wydawać się czasochłonne. Lecz jest to rozwiązanie typu „zwolnić na chwilę, by potem przyśpieszyć”. Bo gdy jest zaufanie, poczucie wzajemnego wysłuchania się i uwzględniania łatwiej wypracowywać strategie na osiąganie celu, bo towarzyszy temu realna motywacja i zaangażowanie.

Co w takim razie robić, gdy pojawia się konflikt, by go nie unikać, lecz wykorzystać do budowania zespołu i jednocześnie zadbać o wszystkie strony konfliktu? Nonviolent Communication (NVC), którego twórcą jest amerykański psycholog Marshall Rosenberg  daje nam narzędzie – cztery kroki do budowania kontaktu i współpracy w zespole, pomocne jeśli chcemy zadbać o relacje i jednocześnie o efektywne rozwiązanie wygrany-wygrany. Cztery kluczowe elementy modelu 4 kroków budowania kontaktu: to 1) skupienie się na faktach i obserwacjach, 2) uważność na uczucia, 3) rozwijanie świadomości potrzeb, 4) wyrażanie próśb rokujących na rozwiązania.

 

FAKTY ZAMIAST OCEN

 

Pierwszy krok to zadanie sobie pytania: co tak naprawdę się wydarzyło? Skupienie się na faktach, obserwacjach. A gdy pojawią się osądy (na temat tego jaki kto jest, jaki powinien być, co powinno być zrobione itp.) interpretacje, analizy systematycznie wracać do faktów – by zbudować obraz jak najbardziej obiektywnej rzeczywistości. Drogą do tego może być też i zaproszenie uczestników konfliktu do otwartej rozmowy, której fundamentem nie będą oceny, interpretacje, osądy lecz wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie: co konkretnie się zdarzyło, co kto zrobił, lub nie zrobił, co kto powiedział itp. Szukaniu obserwacji i faktów nie  służą uogólnienia czy osądy, dlatego warto mieć uważność na takie słowa i starać się ich unikać, np.: „zawsze”, „nigdy”, „dobry”, „niedokładnie”, „niepunktualnie”. Gdy skupiamy się na faktach, łatwiej jest przekazać drugiej osobie to, co dla nas ważne i usłyszeć sedno jej wypowiedzi.

Na przykład zamiast mówić „On nigdy nie angażuje się w pracę zespołu”  możemy powiedzieć „w ciągu ostatnich dwóch tygodni dwa razy nie było go na naszych spotkaniach działowych”.

 

KOLEJNY KROK to UCZUCIA I POTRZEBY

 

Gdy wiemy, już co konkretnie się zdarzyło możemy zobaczyć, jaką reakcję wywołało w nas to zdarzenie czyli, co czujemy i co jest dla nas ważne, jakie mamy zaspokojone lub niezaspokojone potrzeby. W Porozumieniu bez przemocy mówimy, że wszystko, co ludzie robią lub mówią wynika z próby zaspokojenia ich potrzeb, a gdy patrzymy na ludzi przez pryzmat potrzeb zanikają podziały my-oni, lecz możliwa jest współpraca i porozumienie.

Gdy coś się dzieje w każdym z nas pojawiają się uczucia, które informują nas o naszych zaspokojonych lub niezaspokojonych  potrzebach. Uczucia są informacją, że dzieje się coś, co jest dla nas ważne i porusza to w nas jakieś potrzeby.

Kluczowe jest branie odpowiedzialności za swoje uczucia – czyli ćwiczenie się w budowaniu świadomości, że moje uczucia wynikają z moich zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzeb a twoje z twoich potrzeb. Nasze uczucia są o nas, a nie o innych osobach, a jednocześnie w potocznym języku tak często oddajemy innym osobom odpowiedzialność za nasze uczucia, co niejednokrotnie uruchamia reakcję obroną drugiej strony i nici z dialogu.

 

Tak więc zamiast powiedzieć:

„Czuję, że on nas wykorzystuje i ignoruje” powiedzmy „Czuję niepokój, bo bardzo zależy mi na współpracy i współdzieleniu odpowiedzialności przez wszystkich członków naszego zespołu”.

 

PROŚBY

 

To kolejny krok. Gdy już znamy czyste fakty oraz uczucia i potrzeby, które nie są zaspokojone w związku z tą sytuacją, możemy sformułować prośbę. W NVC prośba to otwarta próba zaspokojenia potrzeby. Jeśli zależy nam na współpracy i współdzieleniu odpowiedzialności – to zastanówmy się, w jaki sposób może się to wydarzyć. Co możemy zrobić, by zwiększyć prawdopodobieństwo, że tak będzie. Może mogę zwrócić się do siebie, by w podobnej sytuacji w przyszłości komunikować wcześniej pewne rzeczy, a może wolę zwrócić się do tej drugiej osoby, by poprosić ją o większe zaangażowanie (konkretnie, np. „Czy mógłbyś powiedzieć mi czy masz gotowość od dzisiaj przychodzić na wszystkie spotkania zespołu i brać udział w podziale zadań tzn. dyskutować, dopytywać i ostatecznie ustalać?”).

Karty na stół

 

Gdy członkowie zespołu mają poczucie, że są uwzględniani, że ich głos ma znaczenie – konflikt staje się momentem budowania relacji i wzajemnego zrozumienia siebie, a nie wyładowywania emocji czy osądzania kogoś lub wpuszczania w poczucie winy.

Kluczowe pytanie, jakie możemy w takiej sytuacji sobie zadać, to jaka jest intencja z jaką to mówię. Czy chodzi mi o to, by się odegrać, czy by powiedzieć jak mi trudno lub może moją intencją jest wzajemne zrozumienie nas w konflikcie i zbudowanie efektywnego rozwiązania które uwzględni wszystkich. Od razu dodamy, że nie widzimy żadnej z tych intencji jako złej, lecz kluczowe jest mieć jasność, o co nam chodzi i jasno to komunikować. By dzięki temu unikać sytuacji gdzie deklaratywnie chcemy się wzajemne usłyszeć i dogadać rozwiązanie które uwzględni wszystkich, a tak naprawdę chodzi nam, by postawić na swoje i wszyscy się podporządkowali.

Marshall B. Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy mówił, że każdy konflikt da się rozwiązać w 20 minut – od momentu znalezienia potrzeb, które mają obie strony. Dodawał też, że zawsze można znaleźć nową strategię uwzględniającą wszystkich, czasami jednak ogranicza nas kreatywność.

 

Wierzymy, że język życia – jak jest nazywane NVC – jest drogą do tego, by zacząć się widzieć nawzajem z wyłożonymi kartami na stół, a dzięki temu przestać grać w korpo-gry, udowadniać sobie przewagę i szukać racji. Zamiast tego można wejść w głębszy kontakt w zespole i stworzyć lepszą relację. A przy okazji zwiększyć prawdopodobieństwo na skuteczną komunikację i efektywność.

 

Zapraszamy na kurs NVC w relacjach zawodowych!

Już w styczniu kolejna edycja kursu, w którym możesz praktycznie przećwiczyć i poznać moc konfliktu – w kontakcie; rozwiązania win-win; informację zwrotną, która karmi obie osoby oraz organizację i wprowadzić moc języka potrzeb do swojego zawodowego (i też prywatnego) życia!

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl