STUDIUM NVC online –

relacji z samym sobą i innymi

NVC – konflikt – neurobiologia

Zaawansowany cykl online warsztatów NVC, skupiony wokół tematów kluczowych dla jakości naszego życia: poczucie winy, wstyd, złość, przekonania i osądy, konflikty oraz praktyka neuroplastyczności wg Ricka Hansona.

Studium NVC – relacji z samym sobą i innymi to pierwsze w Polsce studium łączące transformującą moc procesów NVC oraz neurobiologię.

Przygotowaliśmy sześć dwudniowych warsztatów dedykowanych osobom, którym zależy na rozwoju własnym w nurcie Porozumienia bez Przemocy.

Studium NVC jest cyklem warsztatów. Możesz odbyć je w całości (co gorąco rekomendujemy) lub sam skomponować swój cykl, zapisując się na te warsztaty, które chcesz.

Tematy warsztatów są tak dobrane, by znacząco wpłynąć na Twoje relacje. Na łatwość i komfort w codzienności, poczucie sensu i spełnienia.

Program składa się z kluczowych procesów NVC, dzięki czemu uczestnicy nie tylko poznają dogłębnie podejście, jak również mają możliwość transformacji swoich ograniczających przekonań, osądów na temat siebie i innych, strategii radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, po to, by budować relację ze sobą i innymi opartą na wzajemnym szacunku, dialogu i szczerości. Po to, by mieć więcej lekkości i radości życia. I też po to, by mieć więcej poczucia sensu.

Studium NVC jest dla Ciebie, jeśli:

 • cenisz rozwój osobisty oraz chcesz pracować nad komunikacją opartą na empatii (dla siebie i dla innych);
 • chcesz pracować nad zwiększaniem jakości relacji w życiu osobistym lub zawodowym;
 • mierzysz się z ograniczającymi przekonaniami i chcesz w zgodzie ze sobą wybrać drogę, która służy i Tobie, i twoim najbliższym;
 • masz dość mówienia „nie” kiedy masz na myśli „tak” i odwrotnie;
 • masz gotowość przyjrzeć się wstydowi i poczuciu winy, by z odwagą stanąć po swojej stronie;
 • szukasz drogi, by Twoja złość nie raniła, a była zaproszeniem do autentyczności i budowania relacji;
 • chcesz lepiej zrozumieć, jak empatia i życzliwość pomaga naszemu mózgowi być szczęśliwym;
 • ciekawi Cię praktyka, ćwiczenia i narzędzia, które w otoczeniu akceptacji i ciepła pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie i świadomie zarządzać sobą w sytuacjach dnia codziennego.

Studium NVC – relacji z samym sobą i innymi

to 12 dni warsztatowych rozłożonych na 6 miesięcy.

Możesz dołączyć w dowolnym momencie!

Studium NVC jest prowadzone przez 5 doświadczonych trenerów, których łączy fascynacja prostotą i jednocześnie głębią NVC. Łączy ich również fakt, iż sami doświadczyli jak kilkumiesięczne przekierowanie swojej uwagi na poznanie, nauczenie się i regularne praktykowanie narzędzi NVC i treningu Pozytywnej Neuroplastyczności, wspiera rozwój osobisty oraz pomaga nakierowywać nasze wybory, aby były zgodne z naszymi wartościami.
Kilkumiesięczne doświadczanie i rozumienie NVC zwiększa moc i wewnętrzny spokój oraz zasoby niezbędne do tego, by mieć satysfakcjonujące i pełne życie.

Program Studium NVC wspiera uczenie się i rozwój umiejętności:

 • empatycznego kontaktu ze sobą w trudnych i konfliktowych sytuacjach (by osiągnąć zrozumienie i spokój);
 • tłumaczenia osądów na język potrzeb (by nie tracić kontaktu w konfliktach);
 • odkrywania i transformowania ograniczających przekonań (by żyć pełnią życia);
 • wsłuchiwania się w złość i transformowania jej na siłę budującą relację (by czerpać z jej podpowiedzi!);
 • pracy z wstydem i poczuciem winy, by z większą łatwością i odwagą mówić o rzeczach ważnych (by odważnie stawać za sobą i realizować swój potencjał);
 • rozróżniania stanu responsywnego i reaktywnego mózgu (by działać świadomie, a nie z automatu);
 • budowania własnych zasobów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa, więzi, satysfakcji (Pozytywna Neuroplastyczność, by mieć poczucie szczęścia i spełnienia);

Co to znaczy warsztat online?

Warsztat online to coś znacznie więcej niż typowy kurs online.

Tu mamy do dyspozcyji te same narzędzia, co na sali szkoleniowej:

N

możemy pokazywać informacje, zdjęcia, prezentacje itp.

N

możemy notować na tablicy widocznej dla wszystkich, wnioski z ćwiczeń i inne informacje,

N

możemy się widzieć i słyszeć wszyscy,

N

możemy pracować w dowolnych podgrupach 2- 3- 4- osobowych w zależności od ćwiczenia,

N

podgrupy mogą korzystać z indywidualnego wsparcia trenera w trakcie ćwiczenia,

N

platforma jest prosta w obsłudze, wystarczy internet, dostęp do mikrofonu i kamerki (laptopy mają je wbudowane),

N

mamy w tej formule wieloletnie doświadczenie, w ten sposób prowadzimy indywidualne spotkania, medjacje (w tym też grupowe), grupy rozwojowe oraz inne szkolenia.

N

uczestnicy wielokrotnie powtarzali, jak bardzo są zaskoczeni tym jak wiele się wydarza na poziomie kontaku między uczestnikami, trenerem i głębokością pracy.

Program:

Każdy warsztat prowadzi dwóch trenerów (w grupie powyżej 12 osób). W wyjątkowych sytuacjach trenerzy mogą się zmienić.

Warsztat 1

3-4.12.2020 (czwartek-piątek)

Zaufać sobie – o rozwijaniu akceptacji dla siebie

„Jeśli nie przywiązujemy wagi do własnych potrzeb, może się okazać, że dla innych też nie będą one ważne.” Marshall B. Rosenberg

 • czym jest zaufanie do siebie i akceptacja siebie
 • jak rozwijać wewnętrzne zasoby
 • jak budować empatyczny kontakt w trudnych sytuacjach
 • jak docierać do swoich potrzeb
 • jak zamieniać osądy na empatię, autentyczność i zrozumienie

Prowadzące: Joanna Berendt i Magdalena Sendor

Warsztat 3

11-12.02.2021 (czwartek-piątek)

Transformacja przekonań, aby stawać się wolnym od ograniczeń i mieć moc wyboru

„To nie inni ludzie ani ich postępowanie wywołuje nasze uczucia, ale sposób, w jaki je interpretujemy i postrzegamy” Marshall B. Rosenberg

 • jak działają przekonania i jaki wpływ mają na nasze życie
 • które z naszych przekonań nam służą, a które już nie
 • połączenie przekonań z potrzebami za nimi stojącymi, by zobaczyć o co ważnego dbaj i co chronią
 • świadomy wybór przekonań, które chcemy pielęgnować w naszym życiu
 • określić działania mające na celu budowanie życia, jakiego chcemy

Prowadzące: Joanna Berendt i Magdalena Sendor

Warsztat 5

8-9.04.2021 (czwartek-piątek)

Wstyd i poczucie winy drogą do odwagi i pełni bycia sobą

„Nigdy nie popełniłeś błędu i nigdy go nie popełnisz. Zrobiłeś jedynie to, czego byś nie zrobił, gdybyś wtedy wiedział to, co wiesz dziś.” Marshall B. Rosenberg

 • skąd się bierze wstyd i poczucie winy
 • o czym ważnym informują nas wstyd oraz poczucie winy
 • jak we wstydzie zadbać o swoje poczucie mocy i odpowiedzialności
 • jak mówić do siebie i do innych, aby nie wzbudzać wstydu

Prowadzące: Magdalena Sendor i Emilia Kulpa-Nowak

Warsztat 2

14-15.01.2021 (czwartek-piątek)

Złość jako dzwonek alarmowy i szansa na kontakt z samym sobą i innymi

„Złość jest sygnałem alarmowym, który mówi nam, że nasze myślenie i działanie nie prowadzi do zaspokojenia naszych potrzeb, ale zwodzi nas w stronę niezbyt konstruktywnych interakcji z innymi.” Marshall B. Rosenberg

 • jak złość wpływa na nasze relacje
 • jak się złościć, dbając o relacje i nasze potrzeby
 • jak zadbać o to, o czym informuje nas złość i jak tą informację konstruktywnie wykorzystać z dobrem dla siebie i innych
 • jak oswoić, poznać i głębiej zrozumieć złość

Prowadzący: Emilia Kulpa-Nowak i Bartosz Berendt

Warsztat 4

11-12.03.2021 (czwartek-piątek)

Trening Pozytywnej Neuroplastyczności, czyli jak praktykować NVC w zgodzie z mózgiem

„Jeśli wciąż praktykujemy irytację czy niezadowolenie, stajemy się w tym coraz lepsi” Rick Hanson.

 • jak zmienić pętlę negatywizmu w naszym mózgu na pętlę pozytywów
 • jak budować świadomie korzystne nastawienie do życia, by mieć więcej spokoju i radości w życiu
 • jak budować nasze silne strony by świadomiej pozostawać w równowadze i mieć dostęp do swoich wewnętrznych zasobów w obliczu wyzwań
 • jak budować odporność, stan spokoju, zadowolenie i poczucie własnej wartości

Prowadzące: Anna Andrzejewska i Joanna Berendt

Warsztat 6

6-7.05.2021 (czwartek-piątek)

Konflikty

„Nie chodzi o to, aby nie mieć żadnych konfliktów.  Chodzi o to, aby konflikt prowadził do większego zrozumienia i większej satysfakcji.”
Miki Kashtan, certyfikowana trenerka NVC

Bycie w konflikcie lub zajmowanie się nim wymaga wiele zasobów, takich jak czas, cierpliwość czy umiejętność słuchania. Zadbanie o swoje emocje jak i innych uczestników konfliktu jest często wyzwaniem. Czasami nie jest to możliwe, gdy negatywnie myślimy o samym zjawisku jakim jest konflikt.

 • dowiesz się czym jest konflikt i jak nawykowo na niego reagujemy
 • przyjrzysz się Twoim przekonaniom w obszarze konfliktu
 • zobaczysz jak budować mosty porozumienia mimo silnych emocji i ocen
 • będziesz praktykował jak budować rozwiązań wygrany-wygrany w konflikcie
 • otrzymasz narzędzia do zadbania o siebie, gdy jesteś stroną konfliktu
 • nauczysz się podstawowych narzędzie używanych przez mediatora
 • zaplanujesz swój plan działania w sytuacji konfliktu

Prowadzące: Magdalena Sendor i Joanna Berendt

Z założeniami NVC i jego podstawowym narzędziem, modelem 4 kroków, które następnie stosuje się w różnych procesach transformacyjnych, można zapoznać się w ciągu 2 dni warsztatów.
Niemniej jednak dopiero długofalowe wgłębienie się w te procesy i umówienie się z samym sobą na ich regularne stosowanie prowadzi do trwałej i świadomej zmiany.
Ponadto, kilkumiesięczna praca w grupie tych samych osób wspiera poczucie bezpieczeństwa i zaufania do pracy nad swoim cieniem, jak i pomaga budować na przyszłość sieć wsparcia, aby praktykowanie nie było tylko częścią studium, ale aby było dla nas dostępne również po jego zakończeniu.

Informacje praktyczne:

Intensywny kurs:

6 warsztatów po 2 dni

Dodatkowo dla osób, które zamówią 3 i więcje warsztatów 3 sesje Q&A:

17.02 9:30-11:00 – Joanna Berendt

15.03 9:00-10:30 – Anna Andrzejewska

19.04 9:30-11:00 – Emilia Kulpa-Nowak

}

Godziny pracy:

9:30 – 16:00

Spotykamy się wcześniej by się poznać, moc pogadać, wypić kawę lub zadać pytanie.

W trakcie warsztatów będzie jedna dłuższa przerwa na posiłek oraz krótsze przerwy kawowe.

Gdzie:

w Twoim ulubionym fotelu!
To będzie warsztat on-line, ale prowadzony na żywo, z pełnym kontaktem z trenerkami i innymi uczestnikami.

Terminy:

Warsztat 1: 3-4.12.2020
Warsztat 2: 14-15.01.2021
Warsztat 3: 11-12.02.2021
Warsztat 4: 11-12.03.2021
Warsztat 5: 8-9.04.2021
Warsztat 6: 6-7.05.2021

 

Masz wybór:

Możesz zapisać się na całe Studium lub sam skomponować swój cykl, zapisując się na te warsztaty, które chcesz.

Cena:

Całe Studium: przedsprzedaż 4250 zł przy zakupie do 30.09.2020, cena regularna
4700 zł
Jeden warsztat: 815 zł 

przy zakupie do 30.09.2020, cena regularna
850 zł
Ceny zawierają 23 % VAT.

Prowadzący:

 

Kurs poprowadzą doświadczeni trenerzy: Joanna BerendtMagdalena Sendor, Bartosz Berendt, 

Emilia Kulpa-Nowak oraz Anna Andrzejewska.

Joanna Berendt

Certyfikowana trenerka NVC, autorka wielu artykułów, współautorka książek i blogów na temat Porozumienia bez Przemocy, doświadczona trenerka, coach i mediator w duchu NVC, współtworzy NVCLab.pl.

Magdalena Sendor

Certyfikowana trenerka NVC, coach, mediatorka. Autorka książek, artykułów i programów. Żyje wartościami NVC.

Bartosz Berendt

Coach akredytowany (MCC) przez International Coach Federation (ICF). Jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych, prowadzi warsztaty, supewizje i mentorcoaching dla doświadczonych coachów. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Prowadził zajęcia m.in. w Akademii L. Koźmińskiego, SGH, SWPS.

Emilia Kulpa-Nowak

Certyfikowana trenerka NVC, autorka artykułów, współautorka kursów online, trenerka, coach, współtworzy NVCLab.pl.

Anna Andrzejewska

Coach ICF ACC, certyfikowany zen coach i trener rozwoju osobistego. Ukończyła m.in. Positive Neuroplasticity Training (PNT) and Professional Course z R. Hansonem (certyfikat). Jest Instruktorem Jogi Śmiechu.

Uczestnicy o naszych szkoleniach:

Jako osoba osadzona dość solidnie w obszarze empatycznego podejścia do drugiego człowieka zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym, byłam/jestem niezwykle miło zaskoczona jak pięknie można o empatii mówić i jak wiele jeszcze mogę się nauczyć. Niezwykła atmosfera zajęć, rzetelność i profesjonalizm Prowadzących sprawiły, że całe szkolenie jeszcze długo zostanie w mojej głowie i sercu :). Dziękuje za całą wiedzę i empatię, którą tak szczodrze dzielił się cały Zespół NVC Lab – Laboratorium Porozumienia bez Przemocy oraz wszyscy Uczestnicy tego rewelacyjnego szkolenia :). Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia :). Polecam szkolenia w NVC Lab – Laboratorium Porozumienia bez Przemocy 🙂 !!!!

Magda Dolska-Topór

Dzięki warsztatom otworzyłem drzwi do świata, za którym zawsze tęskniłem: drzwi w sobie. Dziękuję.

Tomasz

Uważne spojrzenie przez prowadzące warsztat na uczestników. Pomoc i dużo empatii.

MP

Po dziewięciu intensywnych dniach na przestrzeni kilkunastu tygodni mogę z pewnością powiedzieć, że jakość mojego życia podnosi się :-). Bardzo dziękuję prowadzącym kurs – Joannie, Magdalenie i Emilii – za narzędzia, które wspierają mnie w budowaniu autentycznych i pełnych szacunku relacji zawodowych. Dziękuję za Wasz profesjonalizm, autentyczny kontakt, cierpliwość, skuteczne ćwiczenia i za bezpieczną, dobrą atmosferę. Polecam każdemu, kto chce budować kontakt i porozumienie w życiu zawodowym i prywatnym.

Anna Dąbrowska

Wysoki poziom merytoryczny szkoleń. Wysoka kultura i przygotowanie trenerek. Praktyczne ćwiczenia. Pomocne materiały. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb. Intensywna praca w atmosferze szacunku i zaangażowania i radości. Polecam.

Ania

Szkolenie z Treningu Pozytywnej Neuroplastyczności dla mnie było bardzo pomocne i wspaniałe. Cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział i skorzystać z wiedzy trenerek 🙂

Emilia

Dołącz do Studium NVC online, by podnieść jakość swojego życia!

Całkowita cena Studium to 4700 zł (w tym 23% VAT)
Płatność rozbita jest na 2 etapy – rezerwacja miejsca: 1 000 zł
Druga rata płatna jest dwa tygodnie przed kursem.
(Para, małżeństwo: 3850 zł/os)

Jeśli pieniądze stanowią jedyną przeszkodę,
– napisz do mnie: emilia@nvclab.pl

Studium NVC – relacji z samym sobą i z innymi | Kursy i warsztaty oferowane przez NVCLab.pl są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych
i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl