Empatia zmienia nas, szkołę, świat

kurs Porozumienia bez Przemocy w szkole

warsztat online – jesień 2022

 

Empatia zmienia nas, szkołę, świat- kurs Porozumienia bez Przemocy w szkole to cykl 7 dwugodzinnych warsztatów online, prowadzonych przez 4 doświadczone trenerki, przeznaczone dla osób, którym edukacja nie jest obojętna i tak, jak dla nas jest nie tylko pracą, ale i pasją. Edukacja oparta na jakościowych relacjach, budujących poczucie własnej wartości u uczniów, wspierających rozwiązywanie wszelkich problemów.

Ten kompaktowy, a zarazem intensywny kurs kładzie nacisk na praktyczny aspekt komunikacji z przykładami zaczerpniętymi z realnych sytuacji w relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel- rodzic oraz innych sytuacji w obszarze edukacji.

Podczas kursu będziemy poznawać fundamenty Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, jak również zgłębiać jego praktyczne zastosowanie w edukacji.

Zachęcamy też uczestników do własnej praktyki między spotkaniami. Wierzymy, że w empatii i Porozumieniu bez Przemocy ważna jest wiedza i znajomość narzędzi, lecz kluczowe jest własne doświadczenie i praktyka.

 

Czym będziemy się zajmować na kursie?

 • Czym jest empatia i jak ją praktykować?
 • Co nam pomaga, a co utrudnia bycie w kontakcie ze sobą oraz drugą osobą?
 • Jak zadbać o siebie w trudnych sytuacjach?
 • Jak budować takie relacje z uczniami, jakich chcemy?
 • Jak mówić i słuchać ucznia, by wspierać rozwój odpowiedzialnego i szczęśliwego człowieka?
 • Jak w pełni rozumieć i usłyszeć drugą stronę (ucznia, rodzica, współpracownika)?

 

 • Jak budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy?
 • Jak z empatią reagować na „NIE” ucznia?
 • Jak skutecznie prosićby wspierać prawdopodobieństwo osiągnięcia celu?
 • Jak rozwiązywać konflikty w klasie, w grupie, między uczniami i nie tylko, aby konflikt stawał się początkiem zrozumienia i rozwiązania?
 • Jak stawiać granice, wspierające kontakt i z troską o siebie?
 • Jak wspierać szukanie rozwiązań dobrych dla całej grupy?

Co oferujemy?

Podstawowe informacje o podejściu NVC, narzędziach do pracy ze sobą i innymi, rozróżnienia podanych w kompaktowej wersji 7 warsztatów (7 tygodni przez 2 godziny w tygodniu), co pozwala wyrobić sobie pojęcie jak szerokie zastosowanie ma NVC.

w

W czasie każdego spotkania przynajmniej raz jest dedykowany czas na praktykę, czy rozmowy w podgrupach.

Podejście NVC wymaga pogłębionej praktyki, stąd na kursie podajemy narzędzia zachęcające uczestników do ćwiczeń indywidualnych lub w podgrupach pomiędzy modułami lub po ukończeniu kursu.

Cztery różne trenerki z różnorakim doświadczeniem i temperamentem.

O warsztacie:

Szkoła oraz przedszkole to przestrzeń, w której spotykają się marzenia oraz potrzeby dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Każda z tych grup mówi trochę innym językiem i abyśmy mogli się usłyszeć, potrzebny jest dialog. Dotyczy to także placówek dla uczniów dorosłych i szkół językowych, bo wszędzie mamy do czynienia z grupą, dialogiem i relacjami.
W trakcie kursu uczestnicy będą mieć możliwość przyjrzenia się i praktykowania wrodzonej umiejętności, jaką jest empatia. Bazą merytoryczną kursu jest proces Porozumienia bez Przemocy, który zaprasza do spojrzenia na siebie i drugą osobę przez pryzmat naturalnych i uniwersalnych potrzeb, które leżą u źródeł każdego naszego działania lub wypowiedzi.

Uczestnik zyskuje:

R

Szeroką sieć ludzi, z którymi może praktykować lub wymieniać się doświadczeniami jak praktykują NVC w obszarze edukacji.

R

Szybki wgląd w najważniejsze narzędzia NVC i założenia podejścia.

R

Jasność, jak dalej pogłębiać podejście NVC w praktyce własnej.

R

Materiały edukacyjne do każdego spotkania, dostęp do nagrań po zakończeniu kursu.

R

Możliwość komentowania na platformie na bieżąco.

Program warsztatu:

Spotkanie 1.

NVC w edukacji – czyli co?

Prowadzi: Elżbieta Więcław

 

11.10.2022 (wtorek) 18:00-20:15
 • Porozumienie bez Przemocy – założenia, intencja
 • Co Ciebie, jako nauczyciela, wyprowadza z równowagi? Co w codziennych relacjach z uczniami, rodzicami bywa wyzwaniem?
 • Od języka ocen do języka dialogu – model czterech kroków do kontaktu

Spotkanie 2.

Empatia w pracy nauczyciela

Prowadzi: Magdalena Sendor 
18.10.2022 (wtorek) 18:00 – 20:15
 • Empatia dla siebie – teoria i praktyka
 • Blokady komunikacyjne  a praktyka języka żyrafy
 • Prośba a żądanie – jak prosić by zwiększać szanse na spełnienie i budować relację
 • Piękno “NIE” – potrzeby stojące za odmową?
 • Trudne komunikaty – jak je słyszymy?

Spotkanie 3.

NVC w relacjach z uczniem

Prowadzi: Paulina Orbitowska-Fernandez

 

25.10.2022 (wtorek) 18:00 – 20:15
Etykiety, oceny a budowanie kontaktu
  • Kary i nagrody a motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Empatia dla ucznia – empatyczne słuchanie i empatyczne zgadywanie w klasie

Spotkanie 4.

NVC w relacjach z rodzicami

Prowadzi: Paulina Orbitowska-Fernandez

 

8.11.2022 (wtorek) 18:00 – 20:15
 • Nauczyciel i rodzic jako wsparcie uczniów – co nas łączy?
 • Potrzeby stojące za trudnymi komunikatami rodziców
 • Od konfliktu strategii do wspólnoty potrzeb – tworzenie rozwiązań wygrany-wygrany
 • Empatyczne rozmowy z rodzicami

Spotkanie 5.

Siła praktyki – czyli co robić, kiedy słyszymy trudne komunikaty od uczniów lub ich rodziców?

Prowadzi: Elżbieta Więcław

 

15.11.2022 (wtorek) 18:00 – 20:15
 • Przykłady uczestników – podstawa spotkania
 • „Czerwone guziki” – jak działają słowa i co za nimi słyszymy? Co nas odpala?
 • 4 sposoby reagowania na trudne komunikaty – pogłębioną praktyka
 • Jak aktywować u siebie pauzę i oddech, czyli złapać kontakt ze sobą, zanim odpowiemy?

Spotkanie 6.

Rozwiązywanie szkolnych konfliktów dzięki mediacjom

Prowadzi: Magdalena Sendor

 

22.11.2022 (wtorek) 18:00 – 20:15
 • Konflikt jako zaproszenie do relacji
 • Od konfliktu do dialogu – jak być częścią rozwiązania a nie stroną konfliktu
 • Piękno potrzeb w konflikcie
 • Nauczyciel-mediator – bazowe narzędzia mediacyjne w klasie

  Spotkanie 7.

  Rozwiązywanie szkolnych konfliktów dzięki mediacjom – ciąg dalszy

  Prowadzi: Magdalena Sendor

   

  29.11.2022 (wtorek) 18:00 – 20:15
  • Mediowanie konfliktów między uczniami – praktyka
  • Mediacje grupowe – kilka wskazówek
  • Podsumowanie kursu – planowanie praktyki na przyszłość

  Dla kogo jest ten warsztat?

  • nauczycieli i opiekunów, którzy chcą uczyć i pracować w dobrej atmosferze
  • lektorów języków obcych i metodyków, którym zależy na współpracy i dobrych relacjach w grupie
  • pedagogów i menedżerów placówek oświatowych, którzy konflikty chcą traktować jako punkt wyjścia, by dotrzeć głębiej w relacji z drugą osobą
  • wychowawców, którzy mają już dość brania pełnej odpowiedzialności za rozwiązywanie codziennych kłótni między uczniami i jednocześnie chcą je uczyć od najmłodszych lat kultury dialogu i mediowania własnych sporów
  • dla wszystkich, dla których ważna jest łączność ze swoimi potrzebami i umiejętność rozpoznawania emocji i potrzeb, by tworzyć rozwiązania wygrana-wygrana, odstępując od paradygmatu siły i dominacji

  Uczestnicy o naszych szkoleniach:

  Ten warsztat dał mi więcej niż przypuszczałem. Wiem, że teraz wszystko zależy od mojej indywidualnej praktyki.

  Tomek (dyrektor przedszkola)

  Myślałam, że nauczę się, jak lepiej mówić do dzieci, a okazało się, że lepiej teraz rozumiem siebie i to zmieniło mój sposób budowania relacji w życiu i pracy.

  Mariola

  NVC z Asią to podróż, która zaprowadziła mnie znacznie dalej niż planowałam. Dziękuję z prawdziwą wdzięcznością!

  Agnieszka

  Informacje praktyczne:

  Warsztat online:

  Forma warsztatowa,
  praca indywidualna, w podgrupach, z trenerką,
  na żywo i zdalnie – całość realizowana w dużej grupie do 90 osób, spotkania są nagrywane.

  Praca z podziałem na grupy:

  Korzystamy z oprogramowania, które umożliwia spotkanie w czasie rzeczywistym w całej grupie oraz w podziale na grupy w czasie ćwiczeń

  Materiały PDF:

  Dostaniesz materiały, które zawierają zagadnienia teoretyczne

  Terminy spotkań:

  • spotkanie: 11.10.2022|wtorek|g.18-20:15
  • spotkanie: 18.10.2022|wtorek|g.18-20:15
  • spotkanie: 25.10.2022|wtorek|g.18-20:15
  • spotkanie: 8.11.2022|wtorek|g.18-20:15
  • spotkanie: 15.11.2022|wtorek|g.18-20:15
  • spotkanie: 22.11.2022|wtorek|g.18-20:15
  • spotkanie: 29.11.2022|wtorek|g.18-20:15

  Doświadczone trenerki:

  Certyfikowane trenerki z dużym doświadczeniem w pracy z szeroko pojętą edukacją.

  Cena:

  Do 30.04.2022 – 850 zł

  Po 30.04.2022 – 950 zł

  Możliwa płatność w ratach.
  w

  Teleklasy:

  Są integralną częścią kursu, mają za zadanie umożliwić:

  • przepracowanie własnych, wyjątkowych sytuacji z trenerkami,
  • zadawanie pytan w mniejszej grupie niz na kursie,
  • praktykę empatii
  30% rabatu na zakup książki autorek kursu „Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat”

  Prowadzące:

  Kurs poprowadzą: Joanna Berendt, Magdalena Sendor, Paulina Orbitowska-Fernandez, Elżbieta Więcław

  Paulina_Orbitowska

  Elżbieta Więcław

  Certyfikowana od 2016 roku trenerka NVC oraz mediatorka NVC, nauczyciel – praktyk, współtwórczyni zespołu niepublicznych szkół i przedszkola FILOMATA oraz Placówki Kształcenia Ustawicznego w Gliwicach, wieloletnia dyrektorka szkoły, trenerka rozwoju osobistego.

  Magdalena Sendor

  Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka i coach. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach od biznesu po edukację.
  Paulina_Orbitowska

  Paulina Orbitowska-Fernandez

  – trenerka empatycznej komunikacji, business coach, b. dyrektorka prywatnej szkoły, promotorka idei zwinnych metod zarządzania projektami w edukacji w Polsce.

  Dołącz do warsztatu i poznaj nowoczesne rozwiązania, które z łatwością zastosujesz w swojej pracy.

  .
  Jeśli pieniądze stanowią jedyną przeszkodę,
  – napisz do mnie: kontakt@nvclab.pl

   

  NVC w edukacji | Kursy i warsztaty oferowane przez NVCLab.pl są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.