NVC W EDUKACJI

warsztat on-line

 

NVC w edukacji to cykl 4 warsztatów on-line przeznaczone dla osób, którym edukacja nie jest obojętna i tak, jak dla nas jest nie tylko pracą, ale i pasją. Edukacja oparta na jakościowych relacjach, budujących poczucie własnej wartości u uczniów, wspierających rozwiązywanie wszelkich problemów.

Ten kompaktowy a zarazem intensywny kurs kładzie nacisk na praktyczny aspekt komunikacji z przykładami zaczerpniętymi z realnych sytuacji w relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel- rodzic oraz innych sytuacji w obszarze edukacji.

Podczas kursu będziemy poznawać fundamenty Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, jak również zgłębiać jego praktyczne zastosowanie w edukacji.

Czym będziemy się zajmować na kursie?

 • Jak zadbać o siebie w trudnych sytuacjach? 
 • Jak budować takie relacje z uczniami, jakich chcemy?
 • Jak mówić i słuchać ucznia, by wspierać rozwój odpowiedzialnego i szczęśliwego człowieka?
 • Jak w pełni rozumieć i usłyszeć drugą stronę (ucznia, rodzica, współpracownika)?
 • Jak budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy?
 • Jak z empatią reagować na „NIE” ucznia?
 • Jak skutecznie prosićby wspierać prawdopodobieństwo osiągnięcia celu?
 • Jak rozwiązywać konflikty w klasie, w grupie, między uczniami i nie tylko, aby konflikt stawał się początkiem zrozumienia i rozwiązania? Jak stawiać granice, wspierające kontakt i z troską o siebie?
 • Jak wspierać szukanie rozwiązań dobrych dla całej grupy?

O warsztacie:

Szkoła oraz przedszkole to przestrzeń, w której spotykają się marzenia oraz potrzeby dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Każda z tych grup mówi trochę innym językiem i abyśmy mogli się usłyszeć potrzebny jest dialog. Dotyczy to także placówek dla uczniów dorosłych i szkół językowych, bo wszędzie mamy do czynienia z grupą, dialogiem i relacjami.
W trakcie kursu uczestnicy będą mieć możliwość przyjrzenia się i praktykowania wrodzonej umiejętności, jaką jest empatia. Bazą merytoryczną kursu jest proces Porozumienia bez Przemocy, który zaprasza do spojrzenia na siebie i drugą osobę przez pryzmat naturalnych i uniwersalnych potrzeb, które leżą u źródeł każdego naszego działania lub wypowiedzi.

Poznaj szczegóły warsztatu:

Spotkanie 1 (2h)

NVC w pracy nauczyciela 

Prowadzi: Joanna Berendt

 

19.02.2019 (wtorek) 18:00-20:00
 • Porozumienie bez Przemocy – założenia, intencja
 • Co Ciebie, jako nauczyciela, wyprowadza z równowagi? Co w codziennych relacjach z uczniami, rodzicami bywa wyzwaniem?
 • Od języka ocen do języka dialogu – model czterech kroków do kontaktu
 • Blokady komunikacyjne
 • Empatia dla siebie i autentyczne wyrażanie siebie

Spotkanie 2 (2h)

NVC w relacjach z uczniem

Prowadzi: Paulina Orbitowska-Fernandez

 

26.02.2019 (wtorek) 18:00-20:00
  • Porozumienie bez Przemocy – założenia, intencja
  • Etykiety, oceny a budowanie kontaktu
  • Kary i nagrody a motywacja wewnętrzna
  • Empatia dla ucznia – empatyczne słuchanie i empatyczne zgadywanie
  • Prośba a żądanie – jak prosić by zwiększać szanse na spełnienie i budować relację

Spotkanie 3 (2h)

NVC w relacjach z rodzicami

Prowadzi: Paulina Orbitowska-Fernandez

 

05.03.2019 (wtorek) 18:00-20:00
 • Nauczyciel i rodzic jako wsparcie uczniów
 • Tworzenie rozwiązań wygrany-wygrany
 • Potrzeby stojące za trudnymi komunikatami rodziców
 • Empatyczne rozmowy z rodzicami

Spotkanie 4 (2h)

Rozwiązywanie szkolnych konfliktów  w duchu NVC

Prowadzi: Magdalena Sendor

 

12.03.2019 (wtorek) 18:00-20:00
 • Kręgi jako narzędzie budowania zaufania, współpracy i kontaktu
 • Od konfliktu do dialogu
 • Mediowanie konfliktów między uczniami
 • Podsumowanie kursu

Dla kogo jest ten warsztat?

 • nauczycieli i opiekunów, którzy chcą uczyć i pracować w dobrej atmosferze
 • lektorów języków obcych i metodyków, którym zależy na współpracy i dobrych relacjach w grupie
 • pedagogów i menedżerów placówek oświatowych, którzy konflikty chcą traktować jako punkt wyjścia, by dotrzeć głębiej w relacji z drugą osobą
 • wychowawców, którzy mają już dość brania pełnej odpowiedzialności za rozwiązywanie codziennych kłótni między uczniami i jednocześnie chcą je uczyć od najmłodszych lat kultury dialogu i mediowania własnych sporów
 • dla wszystkich, dla których ważna jest łączność ze swoimi potrzebami i umiejętność rozpoznawania emocji i potrzeb, by tworzyć rozwiązania wygrana-wygrana, odstępując od paradygmatu siły i dominacji

Uczestnicy o naszych szkoleniach:

Ten warsztat dał mi więcej niż przypuszczałem. Wiem, że teraz wszystko zależy od mojej indywidualnej praktyki.

Tomek (dyrektor przedszkola)

Myślałam, że nauczę się, jak lepiej mówić do dzieci, a okazało się, że lepiej teraz rozumiem siebie i to zmieniło mój sposób budowania relacji w życiu i pracy.

Mariola

NVC z Asią to podróż, która zaprowadziła mnie znacznie dalej niż planowałam. Dziękuję z prawdziwą wdzięcznością!

Agnieszka

Informacje praktyczne:

Warsztat on-line

Forma warsztatowa,
praca indywidualna, w podgrupach, z trenerką,
na żywo i zdalnie

Praca z podziałem na grupy

Korzystamy z oprogramowania, które umożliwia spotkanie w czasie rzeczywistym w całej grupie oraz w podziale na grupy w czasie ćwiczeń

Materiały PDF

Dostaniesz materiały, które zawierają zagadnienia teoretyczne

Terminy spotkań

Spotkanie 1: 19.02.2019 (wtorek)

Spotkanie 2: 26.02.2019 (wtorek)

Spotkanie 3: 05.03.2019 (wtorek)

Spotkanie 4: 12.03.2019 (wtorek)

Doświadczone trenerki:

Trenerki z dużym doświadczeniem w pracy z szeroko pojętą edukacja, w tym równiez certyfikowane przez CNVC

Cena:

280 zł
(cena zwiera 23% VAT)

Prowadzące:

Kurs poprowadzą: Joanna Berendt, Magdalena Sendor, Paulina Orbitowska-Fernandez

Joanna Berendt

Certyfikowana trenerka NVC, akredytowany coach ICF PCC, mediatorka NVC, fascynująca się neurobiologią i nauką w zgodzie z mózgiem.

Magdalena Sendor

Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka i coach. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach od biznesu po edukację.

Paulina Orbitowska-Fernandez

– trenerka empatycznej komunikacji, business coach, b. dyrektorka prywatnej szkoły, promotorka idei zwinnych metod zarządzania projektami w edukacji w Polsce.

Cena kursu to 280 zł. Możesz zdecydować o udziale do 14 lutego 2019.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl