Zaznacz stronę

Motywacja to wprawianie w ruch. Pochodzi od łacińskiego słowa movere, które mówi także o gotowaniu się do czegoś, zabieraniu się do czegoś, wzruszaniu itp. (Możesz więcej na ten temat przeczytać w książce Henryka Gasiul „Teorie emocji i motywacji”).
W sytuacji ciągłych zmian, wyzwań i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wokół nas rola motywacji jest kluczowa.

 

Liderzy, menadżerowie, szefowie wciąż mówią o tym, jak trudno motywować pracowników. To pytanie naszym zdaniem ma charakter pułapki, bo zwykliśmy myśleć, że możemy kogoś zmotywować. Tymczasem wiele badań pokazuje jako kluczową nie motywację zewnętrzną (w której np. szef motywuje pracownika), lecz motywację wewnętrzną. Wówczas niezależnie od szczebla w hierarchii firmy, motywują nas nasze własne potrzeby, pragnienia, wartości. Praca nas cieszy i daje satysfakcję.

 

Jak zatem możemy rozwijać motywację w firmie?

 

Na pewno bardzo służy jej dialog, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Motywacja może rozkwitać, gdy członkowie zespołów wiedzą, że mogą otwarcie mówić o tym, co dla nich ważne, mogą odmówić i nie będzie to odebrane jako opór, lecz jako szansa, by wypracować rozwiązanie, które uwzględni większą liczbę potrzeb czy osób. Kultury dialogu czy bezpiecznej informacji zwrotnej, a także zaufania i bezpieczeństwa w zespole nie buduje się ani motywacyjnymi dodatkami czy premią, ani też nie robi się tego na jednym spotkaniu. Aby to było możliwe, potrzeba w codziennych działaniach mieć na uwadze potrzeby firmy, takie jak efektywność oraz potrzeby ludzi, takie jak bycie uwzględnianym czy słyszanym.

Działania idące dwutorowo – na rzecz firmy i na rzecz ludzi – muszą przebiegać jednocześnie. Trzeba pamiętać o obu warstwach w jednym czasie lub umiejętnie je przeplatać. Tzw. liderzy przyszłości dbają o nie na raz, aktywnie wspierając w ten sposób wewnętrzną motywację pracowników i ich chęć wzbogacania firmy lub organizacji swoimi pomysłami, zasobami i zapałem.

Taką atmosferę i kulturę organizacji możemy świadomie budować krok po kroku. Co pomaga tworzyć poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, że potrzeby wszystkich, niezależnie od stanowiska, są ważne i będą wzięte pod uwagę?

 

Co buduje zaufanie w zespole i wewnętrzną motywację pracowników?

 

Jest kilka ważnych czynników, do nich należą:

– odchodzenie od języka, w którym szukamy winnych, przerzucamy odpowiedzialność czy etykietujemy, jaki kto jest w stronę języka opartego na faktach i czystych obserwacjach. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to zaskakująca (gdzie fakty, a gdzie zaufanie), ale język faktów pomaga zaufać, że nikt nie będzie osądzony czy oceniony, ani obarczony winą – ale że będziemy skupiać się na tym, co się tu i teraz dzieje i szukać rozwiązań.

świadomość swoich uczuć i potrzeb – która daje nam jasność, co się w nas dzieje w różnych sytuacjach i pomaga nam zaopiekować się sobą, gdy sprawy idą inaczej, niż chcieliśmy lub gdy słyszymy trudny komunikat pod naszym adresem. Świadomość uczuć i potrzeb prowadzi nas do wyboru działań w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami i potrzebami, zamiast kierować się automatycznymi reakcjami lub radami innych ludzi. Dzięki temu rośnie także poziom satysfakcji z pracy, relacje w pracy są lepsze i możemy realnie tworzyć „swoje miejsce” w pracy i życiu.

prośby formułowane w sposób, który zwiększa szansę na ich realizację, jednocześnie dbając o komfort osoby proszącej i proszonej. Dzięki temu sprawy się dzieją i zwiększamy efektywność, a jednocześnie budujemy relacje oparte na zaufaniu i współpracy.

budowanie kultury informacji zwrotnej, która pomaga być w dialogu i budować relacje, jednocześnie podnosząc efektywność działań. Dzięki temu zespół wie, że jest ważny i potrzebny, dostaje konieczne do rozwoju wskazówki oraz docenienie swoich wysiłków, starań i efektów pracy.

słuchanie innych członków zespołu, swoich podwładnych oraz przełożonych z empatią i nastawieniem na porozumienie, a nie szybką i celną odpowiedź. Dzięki temu lepiej i głębiej rozumiemy, o co chodzi innym ludziom i możemy znajdować rozwiązania win-win, które naprawdę służą wszystkim.

Wiemy, że tak szybko zmieniającej się rzeczywistości nieraz bywa trudno budować relację i jednocześnie tworzenie takiej kultury organizacji, kultury zaufania i bezpieczeństwa oraz dialogu – to dla nas krok konieczny do tego, by nadążać za zmianami, wykorzystać pełen potencjał zespołu i efekt synergii oraz realizować najważniejsze cele organizacji z pasją i radością. Spróbuj krok po kroku wprowadzać te pozornie małe rozróżnienia i sprawdzaj, jak działają na zespół. W naszej pracy z firmami i organizacjami wielokrotnie widzimy, jak nawet małe zmiany wprawiają w ruch nowe zasoby zaufania, relacji i działań. Motywacja zespołów rośnie i wzrasta zaangażowanie w pracę.

Jeśli jesteś ciekawy, jak my to robimy i chcesz doświadczyć realnego wsparcia w budowaniu tego procesu, to zapraszamy Cię na kurs NVC w relacjach zawodowych. To kurs, w którym przez w sumie 8 dni będziesz mógł/ mogła doświadczyć i przeżyć z nami – zmianę w podejściu do motywacji, kultury informacji zwrotnej, nauczysz się narzędzi wspierających skuteczną komunikację i zobaczysz, jak wspierać zespół, współpracowników i siebie w efektywności i dobrych relacjach jednocześnie.