Bezpłatny ebook

„Maska tlenowa dla nauczyciela”

Edukacja to relacja. Szkoła to nie tylko budynek, ławki, książki, podstawa programowa. To także unikalna nić więzi nauczyciela z uczniem oraz uczniów między sobą.

Oczywiście wszelkie pomoce naukowe, różnorodne wyposażanie, nowoczesne metody pracy wspierają rozwój, inspirują, jednak nie zastąpią relacji.

By wzrastać, móc odkrywać swoje skrzydła uczniowie potrzebują czuć się bezpiecznie, mieć poczucie, że ich głos ma znaczenie, że oni mają znaczenie. Potrzebują, aby ich myśli i emocje były słyszane i wzięte na poważnie.

I to samo dotyczy nauczycieli… by mogli wspierać rozwój dzieci i młodzieży potrzebują szacunku, bycia wziętym pod uwagę, docenienia, wsparcia, wolności i wielu innych ważnych jakości.

Jedną z takich jakości jest empatia, w tym empatia dla siebie.

W Porozumieniu bez Przemocy o empatii myślimy jak o pełnej obecności bycie z drugim człowiekiem.

Taką samą obecność możemy okazać również sobie. Być ze sobą znaczy pozostawać w życzliwym poszukiwaniu uczuć i potrzeb ważnych w danym momencie, które stoją za każdym naszym zachowaniem czy słowami.

Gdy mamy kontakt ze swoimi i drugiej osoby potrzebami – uniwersalnymi, wspólnymi dla wszystkich ludzi – łatwiej jest zobaczyć w „roszczeniowym rodzicu”, „niegrzecznym dziecku”, „trudnej koleżance z pracy”, „zarozumiałym koledze” po prostu człowieka, który próbuje zaspokoić potrzeby.

Gdy okazujemy sobie empatię, przestajemy tak często siebie krytykować i sabotować. Widzimy bowiem, że za naszymi myślami „Jestem za mało zdecydowany”, „Jak mogłem być tak głupi, aby się na to zgodzić” czy „Jestem beznadziejna, znowu dzieciaki weszły mi na głowę” są potrzeby, które są niezaspokojone, gdyż być może używamy nieodpowiednich, starych strategii do zaspokojenia ich.

Empatia ma moc zmieniania świata, bo ma moc zmiany nas samych. Budowania ciepłem, pełnej życzliwości więzi z samym sobą. Bycia po swojej stronie. Więc w efekcie ułatwia nam nawiązywanie relacji z innymi pełnymi szacunku jak i troski. Pomaga nam być ciepłym jak i stawiającym granice. Empatia otwiera kreatywność i siłę do działania.

Autorki ebooka:

Joanna Berendt

Certyfikowana trenerka NVC, akredytowany coach ICF PCC, mediatorka NVC, fascynująca się neurobiologią i nauką w zgodzie z mózgiem.

Magdalena Sendor

Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka i coach. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach od biznesu po edukację.

Paulina Orbitowska-Fernandez

– trenerka empatycznej komunikacji, business coach, b. dyrektorka prywatnej szkoły, promotorka idei zwinnych metod zarządzania projektami w edukacji w Polsce.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl