Zaznacz stronę

Artykuł ten zdecydowałyśmy się napisać wspólnie z założycielką Code & Play, Agatą Matz, gdyż jest dla nas ważne wspieranie dzieci, rodziców i nauczycieli w tworzeniu świata dialogu i współpracy. Jednocześnie poza empatią, która na co dzień szerzymy w NVClab zobaczyłyśmy wielką wartość w pokazywaniu dzieciom, poprzez zabawę, jak duże problemy można rozkładać na małe, jak wyzwanie czy trudne sytuacje mogą być zaproszeniem do poszukiwania i wspólnego budowania relacji.

Zapraszamy do lektury

Joanna Berendt i Emilia Kulpa-Nowak

 

Wspierając małe dzieci w rozwoju, zarówno rodzice jak i opiekunowie, choćby w przedszkolach, chcemy by były szczęśliwe, miały poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, ufały sobie, umiały zadbać o siebie i jednocześnie budować relacje i odnajdywać się w społecznych grupach.

Niemal każdy już teraz zgodzi się, że dzieci trzeba szanować i uwzględniać. Na poziomie deklaratywnym brzmi to dobrze, jednak co to tak naprawdę znaczy na poziomie działania?

Jak pisał Janusz Korczak „Nie ma dzieci, są ludzie”. Kluczowe według nas jest zobaczyć w dziecku, bez względu na jego wiek i zachowanie, człowieka z takimi samymi potrzebami jakie mają dorośli. Wymieniając choćby tylko kilka: poczucie sensu, autonomia, samostanowienie, bycie widzianym, bycie uwzględnionym, wsparcie, ale też wzbogacanie życia innych, kontakt.

Co zrobić, by wspierać rozwój dzieci z jednoczesnym uwzględnianiem ich potencjału, potrzeb, tego kim są i co wnoszą do świata?

Odpowiedzią jest budowanie zarówno w domu, jak w przestrzeni edukacyjnej, takiej przestrzeni by dzieci mogły czuć się bezpiecznie, miały poczucie bycia branym pod uwagę, zapraszanym do współtworzenia, by mogły eksplorować świat z ciekawością i otwartością bez ocen a za to z dostępnym wsparciem dorosłego.

Wydobycie potencjału i odkrycie talentów dzieci, poprzez szereg zabaw stymulujących, składa się̨ na codzienność́ pracy w przedszkolu. Przy planowaniu zabaw i zajęć dla dzieci nasuwa się̨ pytanie, jakie kompetencje będą̨ potrzebne dzieciom za kilkanaście lat? Jak będzie wyglądał wtedy świat i co będzie im potrzebne by sobie w nim poradziły? Galopujące tempo rozwoju nowych technologii i błyskawicznie zmieniająca się̨ rzeczywistość́ mogą kierować nasze myśli na naukę̨ i rozwijanie umiejętności z przedmiotów ścisłych, w tym logicznego myślenia. Co więcej, w dobie swobodnego i szybkiego dostępu do informacji, obserwujemy zmniejszony nacisk na zdobywanie wiedzy książkowej, natomiast kluczowe stają się umiejętności miękkie i zastosowania wiedzy w praktyce.

Kompetencje przyszłości będą się zmieniać, już teraz badania pokazują, iż empatia, otwarty umysł, ciekawość, kreatywne podejście do wyzwań, umiejętność pracy w zespole oraz rozwiązywania konfliktów to kluczowe umiejętności dla przyszłości, małych obecnie, dzieci. Co więcej, najnowsze badania psychologów podkreślają, iż podstawą rozwoju zdrowego człowieka jest poczucie własnej wartości, które pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji, pokonywanie lęku przed formułowaniem nowych tez i okiełznanie strachu przed popełnianiem błędów.

Według nas, efektem rozwijania u dzieci od najmłodszych lat wyżej wymienionych kompetencji i stwarzania przestrzeni do próbowania, eksperymentowania i uczenia się empirycznego będą dorośli na miarę XXI wieku. A efektem ich pracy innowacyjne rozwiązania i wynalazki.

Jak nauczyć́ tego wszystkiego dzieci? Mamy kilka pomysłów, warto uwzględniać w pracy z małymi dziećmi:

 

Przestrzeń bez ocen

Gdy za działaniami i słowami dzieci widzimy ich uczucia i uniwersalne potrzeby, gdy zapraszamy je do rozmawiania o tym co dla nich ważne, formułowania efektywnych próśb, poszukiwania potrzeb wspieramy dzieci w budowaniu kluczowego zasobu jakim jest świadomość siebie i umiejętność efektywnego budowania rozwiązań wygrany-wygrany

 

Praca zespołowa

Umiejętności pracy w grupie, dziecko uczy się podczas zabaw i różnych aktywności. Praca zespołowa nie jest nigdy tematem zajęć́, lecz formą, którą należy wypełnić́ treścią. Dzieci sięgną po swoją naturalną umiejętność dogadywania się jeśli będziemy je wspierać w wychodzeniu poza schematy: „muszę”,  „powinno się” na rzecz budowania kontaktu z drugim człowiekiem w oparciu o potrzeby.

 

Doświadczanie i eksperymentowanie

Przede wszystkim dajmy dzieciom jak najwięcej doświadczać́. Pozwólmy im dotykać́ rekwizytów, przestawiać́ je i eksperymentować́. Jeśli tylko chcą, pokażmy dzieciom przykładowe rozwiązania. Następnie poprośmy dzieci, by samodzielnie rozwiązały jakiś́ problem, samodzielnie wybierając ścieżkę̨, którą będą̨ podążać́. Nie musimy nakierowywać́ dzieci na właściwe rozwiązanie, pozwólmy im czasem zabłądzić́. Wtedy nauczą się, że pomyłki nie są̨ niczym złym i czasem trzeba kilka razy się̨ pomylić́, zanim znajdzie się̨ właściwe rozwiązanie.

 

Budowanie pewności siebie

Widzimy wartość w zachęcaniu dzieci do zamiany ról, na przykład poprzez zapraszanie ich, by były nauczycielem i spróbowały wyjaśnić́ innym jakieś zagadnienie. Dzieci mogą̨ uczyć́ się̨ od siebie nawzajem, nie tylko od nauczyciela. Cennym doświadczeniem będzie także możliwość́ zaprezentowania osiągnieć́ na forum grupy. Dzięki temu, że dziecko jest wysłuchane (nauczyciel i inne dzieci słuchają̨ tego, co mówi) nabiera pewności siebie i zaufania do tego co umie i co wie.

 

Prawo do popełniania błędów i nauki na nich

Prawo do popełniania „błędów” jest kluczowym elementem nauki w oparciu o ciekawość i odwagę a nie chęć powielania schematów. Chcemy budować w przedszkolach środowiska, w których każde dziecko, ma prawo do błędów, gdzie nad niewłaściwym rozwiązaniem zastanawiamy się̨ wspólnie, myślimy jak je ulepszyć́. Dzieci uczą̨ się̨ kreatywności, wymyślają̨ nowe rozwiązania, nikt nie jest krytykowany czy oceniany. Pozwalamy im podejmować́ decyzje – sprawdźmy co się̨ stanie, gdy tak zrobię̨.

Mocne podstawy w sferze kompetencji miękkich są̨ wyśmienitą̨ bazą do kształtowania umiejętności logicznego myślenia i rozwiazywania problemów matematycznych.

Dlatego, w autorskich zajęciach z zakresu kodowania, które oferuje Code & Play  przedszkolom, z którymi współpracuje, proponuje stawianie na całościowy, holistyczny rozwój dzieci poprzez łączenie rozwijania umiejętności miękkich z umiejętnościami z obszaru przedmiotów ścisłych.

Trzymamy kciuki, iż dzięki połączeniu umiejętności, dzieciom łatwiej będzie odnaleźć́ się̨ w rzeczywistości wypełnionej przez nowe technologie, z którymi nieodzownie spotkają się na wyższych etapach edukacji i pracy. Nie będą̨ tylko biernymi użytkownikami, ale za kilka lat będą̨ mogły same stworzyć́ prostą aplikację. To co możemy dać́ im na starcie, to przygotowanie, dzięki któremu z odwagą zmierzą się̨ z przyszłością̨.

 

 

Informacje o Code & Play – autorski program, wprowadzający dzieci w świat programowania.
Na zajęciach dzieci poprzez zabawę uczą się czym jest wzór, pętla, algorytm. Są zachęcane do ruchu, podczas którego lepiej się uczą i zapamiętują.

Na kursie towarzyszy dzieciom robot, który porusza się według zaplanowanych przez dzieci komend. Planowanie – to umiejętność, która będzie przydatna w dorosłym życiu, niezależnie czy dziecko zwiąże swoją przyszłość z komputerami, czy nie. Więcej o metodzie na www.codeandplay.pl oraz fb.com/szkolaCodeandPlay.

Agata Matz – mama dwójki dzieci, z wykształcenia inżynier, instruktorka zajęć z matematyki, logicznego myślenia i programowania.

 

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie new­slet­tera od NVCLab.pl. Wiem, że w każdej chwili mogę swoją zgodę wycofać. Twoje dane są u nas bezpieczne, nie przekażemy ich nikomu.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl